Przewodnicząca:
p. Monika Serdiuk

Zastępca:
p. Agata Brzoskowska

Skarbnik:
p. Dorota Piotrkowska


Kontakt: rrsp52gdansk@o2.pl
Facebook: Rada Rodziców SP 52 Gdańsk


Rada Rodziców informuje, że w tym roku składka wynosi 10 zł/m-c.

BANK PKO BP
13 1020 1811 0000 0802 0302 2175

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.