Przewodnicząca
p. Angelika Frąckowska

Zastępca
p. Dorota Trojanowska

Skarbnik:
p. Dorota Piotrkowska


Kontakt: radarodzicowsp52gdansk@gmail.com 

Rada Rodziców informuje, że w tym roku składka wynosi 10 zł/m-c.

BANK PKO BP
13 1020 1811 0000 0802 0302 2175

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.