Przewodnicząca:
Anna Cebula-Daniluk

Zastępca/Skarbnik:
Jowita Niemczyk-Szyszka

Sekretarz:
Jolanta Wróbel


Kontakt: rrsp52gdansk@gmail.com
Facebook: Rada Rodziców SP 52 Gdańsk


Rada Rodziców informuje, że w tym roku składka wynosi 10 zł/m-c.

BANK PKO BP
13 1020 1811 0000 0802 0302 2175

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.