Godziny pracy: 

codziennie godz. 8.00-14.00

Bibliotekarz mgr Marlena Paczoska