Ewa Wasilewska -dyrektor szkoły
Joanna Obszańska – zastępca dyrektora szkoły
—————————————-
Odział przedszkolny:
Sylwia Suligowska 0A
Katarzyna Uznańska 0A
Jolanta Neulitz 0B
Edukacja wczesnoszkolna:
Joanna Chmielecka
Aleksandra Filipiak
Joanna Obszańska
Katarzyna Sarna
Violetta Szymańska
Urszula Walc
Język polski:
Izabela Bielska-Kiesz
Ewa Bingiel
Izabela Ugowska-Tyran
Języki obce:
Barbara Błażyńska: język angielski
Magdalena Iwanowska: język angielski
Justyna Dąbrowska : język angielski 
Kamila Makurat: język niemiecki
Aleksandra Walewska: język niemiecki
Historia:
Grzegorz Kierejsza
Przyroda:
Anna Szymik-Morawska
Matematyka:
Agnieszka Kamińska-Pietruszka
Violetta Kolincio  
Klaudia Żebrowska
Biologia:
Anna Szymik-Morawska 
Chemia:
Agnieszka Kamińska-Pietruszka
Fizyka:
Klaudia Zielke
Geografia:
Dorota Szuta
Wiedza o społeczeństwie:
Grzegorz Kierejsza
Technika:
Katarzyna Ejnik 
Informatyka:
Małgorzata Jacewicz
Plastyka:
Marzena Kołwzan

Muzyka:
Katarzyna Kierejsza
Edukacja dla bezpieczeństwa:
Magdalena Szulc
Wychowanie fizyczne:
Aleksandra Filipiak
Elżbieta Hincke
Mirosława Pyrgiel 
Fitklasa:
Elżbieta Hincke
Mirosława Pyrgiel
Religia:
o.Robert Gronek
Katarzyna Kierejsza
Monika Szymuś-s. Ewa
Etyka:
Joanna Chmielecka
Wioleta Szymańska
Doradztwo zawodowe:
Agnieszka Kamińska-Pietruszka
Wychowanie do życia w rodzinie:
Izabela Bielska-Kiesz
Nauczyciele wspomagający:
Ewa Bingiel
Agata Czerkies
Sandra Juszczyk
Anita Markuszewska-Gerlee
Marlena Paczoska
Karolina Suska
Magdalena Szulc
Aleksandra Walewska
Iweta Ulman
Logoterapia:
Ewa Lis
Pedagog szkolny:
Światosława Głowacka-Brzeska 
Psycholog:
Aleksandra Markowska
Terapia pedagogiczna:
Małgorzata Ucal
Świetlica:
Marzena Kołwzan
Małgorzata Kułakowska
Katarzyna Maszlanka
Olga Musielak
Dorota Szuta
Anna Morawska-Szymik
Małgorzata Ucal
Biblioteka i czytelnia:
Marlena Paczoska