Szkoła Podstawowa nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku
ul. Kościuszki 111
80-427 Gdańsk
tel. 58 341 63 10
mail: sekretariat@sp52.edu.gdansk.pl
Numery wewnętrzne:
22 sekretariat
23 administracja
24 portiernia
25 biblioteka
26 terapia
27 oddział przedszkolny 0b
28 pedagog
30 wicedyrektor
31 logopeda
32 świetlica
33 kuchnia
35 woźna przedszkola, oddział 0a
36 pokój nauczycielski
38 nauczyciele III piętro
Inspektor Ochrony Danych
 iodp-52@wp.pl