Szkoła Podstawowa nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku
ul. Kościuszki 111
80-427 Gdańsk
tel. 58 341 63 10
mail: sekretariat@sp52.edu.gdansk.pl
skrzynka ePUAP szkoły: /SP52Gdansk/Skrytka ESP
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek- piątek 8.00-15.00, środa nieczynne (prace wewnętrzne)
Numery wewnętrzne:
22 sekretariat
23 administracja
24 portiernia
25 biblioteka
26 terapia
27 oddział przedszkolny 0b
28 pedagog
30 wicedyrektor
31 logopeda
32 świetlica
33 kuchnia
34 pielęgniarka
35 woźna przedszkola
36 pokój nauczycielski
37 TUS sala 24
38 nauczyciele III piętro sala 38
Inspektor Ochrony Danych
kontakt: iod@rodo-edu.pl