Świetlica szkolna obejmuje dzieci opieką w godz.7.00-17.00.

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych.

Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci- rodziny, szkoły, kolegów, miejsca zamieszkania, regionu, Polski. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniają także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych. Uczniowie mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Poprzez zajęcia świetlicowe, gry i zabawy staramy się wzbogacać wiedzę dzieci, kształtować umiejętności, wyrabiać spostrzegawczość, ćwiczyć umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzać wyobraźnię, a także wyrabiać wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe, również na swieżym powietrzu, podnoszą sprawność ruchową dzieci. Nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w wielu konkursach plastycznych, wiedzy, sprawnościowych na różnych szczeblach. Wszystkie ważne dla nas wydarzenia dokumentujemy zdjęciami i umieszczamy na stronie szkoły. 

Nauczyciele świetlicy

Regulamin świetlicy

  1. Po wejściu do świetlicy zgłaszamy swoją obecność wychowawcy świetlicy i pozostawiamy swój ekwipunek w wyznaczonym miejscu.
  2. Zgłaszamy wychowawcy każde wyjście ze świetlicy.
  3. Słuchamy poleceń wychowawców świetlicy i aktywnie bierzemy udział w organizowanych zajęciach.
  4. Zachowujemy ciszę podczas zabaw i zajęć.
  5. Jesteśmy koleżeńscy, pomagamy młodszym i słabszym kolegom.
  6. Uczymy się pokojowo rozwiązywać konflikty.
  7. Możemy korzystać z pomocy wychowawców świetlicy podczas odrabiania prac domowych.
  8. Posiłki jemy przy stolikach, każdorazowo myjemy ręce przed jedzeniem.
  9. W świetlicy obowiązuje zakaz bicia, krzyku i używania wulgarnych wyrazów.

pliki do pobrania