Główne  zadania  logopedy  szkolnego:

  • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
  • diagnozowanie logopedyczne,
  • organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej lub grupowej.

Na zajęcia terapii logopedycznej uczęszczają  uczniowie z klas I –III, którzy zostali wyłonieni po przesiewowym badaniu logopedycznym przeprowadzonym przez logopedę szkolnego oraz posiadający opinię z Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej z zaleceniem zajęć logopedycznych.

Badanie logopedyczne, polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów,  badaniu płynności mowy nadawania i rozumienia mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz badaniu aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie). W razie potrzeby logopeda po konsultacji z opiekunem dziecka kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).

Zajęcia prowadzone są indywidualnie  lub grupowo w gabinecie szkolnym. W zależności od rodzaju i  stopnia  nasilenia danej wady, ilości uczniów,  trwają  od  30 do 60 min.

Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy i ćwiczeń w domu.

Godziny pracy logopedy mgr Ewy Lis

wtorek 9:30 - 14:00
środa 8:00 - 10:00
czwartek 8:00 - 11:30; 12:30 - 13:30