Obiady w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynają się

- oddział przedszkolny „0”       

- klasy od 1 do 8                    

 

                            KOSZT OBIADU WYNOSI  5 zł/ dzień

Aby spożywać obiady należy dostarczyć dokładnie uzupełnioną umowę obiadową do intendenta.

                                                    UWAGA!

             Nr  konta  nadany w zeszłym roku szkolnym jest AKTUALNY.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać do godz. 8.00  mailowo na adres kuchniasp52@wp.pl   lub a.mezydlo@sp52.edu.gdansk.pl , telefonicznie 58 341 63 10 wew. 33

Bez w/w zgłoszenia nie można dokonać odpisu za obiad, a co za tym idzie w takim przypadku należy uregulować wpłatę za ten obiad!

Proszę też pamiętać, że w sytuacji, kiedy dziecko przestaje korzystać ze stołówki szkolnej, KONIECZNE JEST ROZWIĄZANIE UMOWY OBIADOWEJ !!!  W tych dwóch przypadkach w przeciwnym razie system będzie naliczał odsetki karne.

Rodzic/opiekun prawny  zapisuje dziecko na formularzu umowy zamieszczonym na stronie internetowej szkoły lub pobranym w szkole. Konieczne jest uzupełnienie umowy obiadowej o WSZYSTKIE dane. Wypełnione czytelnie ( pismem drukowanym ) umowy składać u intendenta.

DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA WYNOSI   5 zł

Do pobrania plik umowy obiadowej.   

                                      

DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA WYNOSI   5 zł