OPŁATA ZA WRZESIEŃ 2020 r.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE „ 0 ‘’ – 94,50 zł

KLASY OD 1 DO 8  - 81 zł 

OSOBY KTÓRE DO 14.09  NIE OTRZYMAŁY UMOWY ZWROTNEJ Z  INDYWIDUALNYM NR KONTA BĘDĄ MIAŁY PRZEDŁUŻONY TERMIN PŁATNOŚCI

Wyjątkowo we wrześniu termin płatności jest wydłużony do 15.09.2020 r ze względu na wygenerowanie indywidualnego numeru konta dla każdego dziecka. Nr konta będzie wpisany w umowie zwrotnej rozdawanej podczas zebrania lub dziecko przyniesie do domu w dzienniczku ucznia. 

Brak wpłaty uniemożliwi dziecku spożywanie posiłków, z powodu braku środków na opłaty faktur. Tylko terminowe opłaty pozwolą nam dokonać prawidłowych rozliczeń .

Ważne informacje dotyczące obiadów

  • Cena obiadu wynosi 4,50 zł (słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy).  Cena wynika z kalkulacji kosztów artykułów  spożywczych potrzebnych do przygotowania obiadu .
  • Informacje dotyczące wysokości opłat za obiady za dany miesiąc są umieszczane na stronie internetowej www Szkoły, na: www.facebook.com/sp52gdansk oraz na  tablicy informacyjnej przy wejściu na stołówkę.
  • Opłat dokonujemy do- 5 dnia miesiąca / za dany miesiąc / Rachunek będzie podany później 
  • W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka , klasa / za miesiąc …………. /oraz dni, za które dokonano odliczenia .
  • W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone odsetki, które należy wpłacić najpóźniej przy kolejnej bieżącej wpłacie za obiady. Informację o wysokości odsetek można uzyskać u intendenta szkoły.
  • Odwołanie obiadu można zgłaszać do godz. 8.00 danego dnia roboczego /późniejsze zgłoszenia będą uwzględnione od dnia następnego/ e-mailem na adres  kuchniasp52@wp.pl      lub telefonicznie  nr.tel-58 341-63-10 wew.33
  • Jeśli uczniowie uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.
  • Odliczenia nieobecności  za obiady należy skonsultować  z  intendentem 
  • Brak wpłaty w terminie uniemożliwi dziecku spożywanie posiłków w danym miesiącu
  • Odpłatność za obiady rok szk. 2020/2021

MIESIĄC

KL. 1 - 8

ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY  „ O”

WRZESIEŃ

18 x 4,50 =81 zł

21 x 4,50 = 94,50 zł

PAŹDZIERNIK

22 x 4,50 =99 zł

22 x 4,50 = 99 zł

LISTOPAD

18 x 4,50 =81 zł

20 x 4,50 = 90 zł

GRUDZIEŃ

16 x 4,50 = 72 zł

22 x 4,50 = 99 zł

STYCZEŃ

17 x 4,50 = 76,50 zł

19 x 4,50 = 85,50 zł

LUTY

10 x 4,50 = 45 zł

20 x 4,50 = 90 zł

MARZEC

23 x 4,50 =103,50zł

23 x 4,50 =103,50zł

KWIECIEŃ

18 x 4,50 = 81 zł

21 x 4,50 = 94,50zł

MAJ

17 x 4,50 = 76,50 zł

20 x 4,50 = 90 zł

CZERWIEC

16 x 4,50 = 72 zł

21 x 4,50 = 94,50zł

pliki do pobrania