Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Termin

Zadanie

29.08.2023 r.

Zebranie z rodzicami klas 0 g. 16.30

                                      I g.17.30

30.08.2023 r.

Rada Podsumowująca

30.08.2023 r.

Rada Organizacyjna

04.09. 2023 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego.

 12.09.2023 r.               

 13.09.2023 r.                  

Zebrania z rodzicami  IV – VIII

Zebranie z rodzicami klasy II - III

 17.10.2023 r.  

 18.10.2023 r.  

Zebrania z rodzicami  IV – VIII

Zebrania z rodzicami  klasy 0-III

 11.2023 r.

Spotkania z rodzicami klas VIII  dot. dostosowań egzaminacyjnych

21.11.2023 r.

22.11.2023 r.

Konsultacje IV – VIII

Konsultacje – 0 -III

19.12.2023 r.

Rada Pedagogiczna – propozycje ocen

 

23-31.12.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

16.01.2024 r.

17.01.2024 r.

Zebrania z rodzicami  IV – VIII

Zebrania z rodzicami  klasy 0-III

23.01.2024 r.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna

29.01 – 11.02.2024 r.

Ferie zimowe

13.02.2024 r.

Rada podsumowująca I semestr

19.03.2024 r.

20.03.2024 r.

 

 Zebrania z rodzicami  IV -VIII

Zebrania z rodzicami  klasy 0-III 

 

 04.2024 r.

Rada szkoleniowa

28.03 – 2.04. 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

14.05.2024 r. 

 

Rada Pedagogiczna – propozycje ocen za II semestr.

 

21.05.2024 r.

22.05.2024 r.

Zebrania z rodzicami  klasy IV-VIII

Zebrania z rodzicami klasy 0-III

 

12.06.2024 r.

Rada klasyfikacyjna

21.06.2024 r.

 Zakończenie roku szkolnego

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze:

- 02-03.11.2023r.

- 02.01.2024 r.

- 02.05.2024 r.

- 14,15,16.05.2024 r. egzaminy klas VIII

- 31.05.2024 r.