1. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Termin

Zadanie

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego. Pasowanie na ucznia w klasach pierwszych.

3 września 2019 r.

Zebranie z rodzicami klasy I-III

4 września 2019 r.

Zebranie z rodzicami klasy IV - VIII

16 września 2019 r.

Rada Pedagogiczna, nadzór pedagogiczny. Zebranie z rodzicami dot. Klas VIII

Wrzesień 2019 r.

Festyn Rodzinny

16 - 17 września 2019r.

Zebrania z rodzicami .

19 września 2019 r.

Sprzątanie Świata

30 września 2019r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

Październik 2019 r

Europejski Tydzień Dysleksji

2 października 2019 r.

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

14 października 2019 r. Dzień Edukacji Narodowej

8 listopada 2019 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

12 listopada 2019 r.

Spotkania z rodzicami klas VIII dot. dostosowań egzaminacyjnych, konsultacje dla klas I-VII

21 listopada 2019 r.

Światowy Dzień Życzliwości

24 listopada 2019 r.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

30 listopada 2019 r.

Andrzejki

6 grudnia 2019 r.

Mikołajki szkolne

09 grudnia 2019r.

Rada Pedagogiczna – propozycje ocen.

Spotkanie z rodzicami kl.I-III

10 grudnia 2019 r.

Spotkanie z rodzicami kl. IV - VIII

20 grudnia 2019 r.

Wigilia i jasełka szkolne.

23 – 31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

10 stycznia 2020 r.

Apel porządkowy – „Bezpieczne ferie”.

13 – 24 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

30 stycznia 2020 r.

Rada klasyfikacyjna

30 stycznia 2020 r.

Konsultacje z rodzicami kl. I-VIII

10 luty 2020 r.

Rada podsumowująca I semestr.

Luty 2020 r.

Bal karnawałowy dla „O” i klas I - III

8 marca 2020 r.

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet

Marzec 2020

Dzień otwarty szkoły

23 marca 2020 r.

Rada szkoleniowa

Marzec 2020 r.

Rekolekcje szkolne.

23 marca 2020 r.

Konsultacje z rodzicami kl.I-VIII

21 marca 2020 r.

Pierwszy Dzień Wiosny.

8 kwietnia 2020 r.

Spotkanie z rodzicami klas VIII.

09 – 14 kwietnia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

15,16,17 kwietnia 2020 r.

Egzamin klas VIII

23 kwietnia 2020 r.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

30 kwietnia 2019 r.

Apel Konstytucja 3 Maja

11 maja 2020 r.

Rada Pedagogiczna – propozycje ocen za II semestr.

Spotkanie z rodzicami kl.I-III

12 maja 2020 r.

Spotkania z rodzicami klasy IV-VIII

Maj 2020 r.

Uroczystości związane z Dniem Rodziny.

1 czerwca 2020 r.

Festyn z okazji Dnia Dziecka.

15 czerwca 2020 r.

Rada klasyfikacyjna.

Konsultacje z rodzicami.

19 czerwca 2020 r.

Apel porządkowy „Bezpieczne wakacje”, wręczanie nagród.

22 czerwca 2020 r.

Rada podsumowująca rok szkolny 2019/2020.

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego.