Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Termin

Zadanie

01. 09. 2021r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego.

08.09.2021r.

 

Zebranie z rodzicami klasy 0-III

09.09. 2021r.

Zebranie z rodzicami klasy IV - VIII

15.09 2021r.

 

Zebranie z rodzicami dot. klas VIII

 20.10 2021r.

 21.10.2021r.

Konsultacje klasy IV – VIII

Konsultacje  klasy 0-III

 02.11.2021r.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 12.11.2021r.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 listopad 2021r.

Spotkania z rodzicami klas VIII  dot. dostosowań egzaminacyjnych

15.12.2021r.

16.12.2021r.

Konsultacje  klasy 0-III

Konsultacje klasy IV – VIII

 

 21.12 2021r.

Rada Pedagogiczna – propozycje ocen

 

23.12.2021-02.01.2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

07.01.2022r.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

19.01.2022r.

20.01.2022r.

Konsultacje klasy IV – VIII

Konsultacje  klasy 0-III

 

14.02– 27.02. 2022r. 

 

Ferie zimowe

30.03.2022r.

31.03.2022r.

Konsultacje  klasy IV-VIII

Konsultacje  klasy 0-III

 

04.  2022r.

Spotkanie z rodzicami klas VIII

14.04 – 19.04.2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

02.05.2022r.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

11.05.2022r.

12.05.2022r.

Konsultacje  klasy 0-III

Konsultacje  klasy IV-VIII

 

18.05. 2022r.

Rada Pedagogiczna – propozycje ocen za II semestr.

 

24-26.05.2022r.

Egzaminy ósmoklasistów

 08.06.2022r.

 09.06.2022r.

Konsultacje  klasy IV-VIII

Konsultacje  klasy 0-III

 

14 czerwca 2022r.

Rada klasyfikacyjna

17.06.2022r.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

24 czerwca 2022r.

Zakończenie roku szkolnego