8 listopada dzieci z klas pierwszych zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się dostojnym polonezem, który wzruszył wszystkich obecnych gości. Później dzieci wykazały się znajomością zasad kulturalnego zachowania, wiedzą o polskich symbolach narodowych, a przede wszystkim zaświadczyły o tym, jak bardzo kochają naszą Ojczyznę. Pięknie zaśpiewane piosenki zwieńczyły dzieło! Po takiej prezentacji Pani Dyrektor Ewa Wasilewska, Pani vice Dyrektor Joanna Obszańska, Pan Wojciech Błaszkowski - Radny Miasta Gdańska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Foss nie mieli wątpliwości, że dzieci mogą złożyć uroczyste ślubowanie.
Pani Dyrektor pasowała wszystkich na uczniów tej szkoły ogromnym ołówkiem, a wśród społeczności szkolnej powitała nas również Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Pola Hockuba.
Piękną dekorację na pasowanie przygotowała Pani Marzena Kołwzan, a oprawę muzyczną Pani Karolina Klassa.
DZIĘKUJEMY!