Nasi nauczyciele realizują różne innowacje pedagogiczne. W jednej z nich pt. "Na tropie nieznanych zwierząt po 7 kontynentach" biorą udział dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej i uczniowie klas 8-mych.
Tematem zajęć był mieszkaniec Azji – wyrak upiorny. Uczniowie poznali kilka informacji o kontynencie, czyli Azji. Wskazywali na mapie świata jego położenie, układali z puzzli mapę fizyczną Azji oraz zdjęcie bohatera tych zajęć, wyraka upiornego. Podczas pogadanki poznali ciekawostki na temat zwierzęcia, m. in. miejsca występowania, charakterystycznych cech wyglądu, sposobu życia i odżywiania. Zajęcia zakończono podsumowaniem zdobytych informacji oraz obejrzeniem filmiku edukacyjnego na ten temat. Chętni uczniowie wykonali pracę plastyczną przedstawiającą poznane na zajęciach jakże ciekawe zwierzątko.