W przeddzień 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości punktualnie o 11.11 uroczyście zabrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego" odśpiewany przez biało - czerwoną społeczność szkolną. Były flagi, wianki na głowach uczennic, własnorecznie przygotowane kotyliony i stroje w barwach narodowych. Wspólnie wyraziliśmy radość z naszej niepodległości, dumę z naszej polskości.