W świetlicy dbamy o to, by pobyt dzieci był dla nich interesujący i kształcący. Dzieci mają czas na zabawy dowolne, ale też chętnie uczestniczą w grach i zabawach, które rozwijają pamięć, spostrzegawczość, uwagę i myślenie. Uczą się przez to również zasad zdrowego współzawodnictwa i radzenia sobie z emocjami.