RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2019/2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 52 IM. T. KOŚCIUSZKI