RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018/2019
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 52 IM. T. KOŚCIUSZKI

Przewodnicząca: ZLATA SZATOGO 8A
Zastępca: PAULINA GRYCZAN 8B
Przedstawiciele: KLAUDIA BUDZIŃSKA 5B
ZUZANNA BARCZEWSKA 7B