Godziny pracy w budynku SP52:

pon.8.00-13.00 E.Soboń, 11.00-14.00 M.Paczoska,

wt. 8.00-13.00 E.Soboń, 11.00-14.00 M.Paczoska,

śr. 8.00-13.00 E.Soboń, 8.00-14.00 M.Paczoska,

czw. 8.00-14.00 M.Paczoska,

piąt. 8.00-14.00 M.Paczoska,

Godziny pracy w budynku G12:

pon. 8.00-11.00 M.Paczoska,

wt. 8.00-11.00 M.Paczoska.