Świetlica szkolna obejmuje dzieci opieką w godz.6.30-17.00.

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych.

Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci- rodziny, szkoły, kolegów, miejsca zamieszkania, regionu, Polski. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniają także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych. Uczniowie mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Poprzez zajęcia świetlicowe, gry i zabawy staramy się wzbogacać wiedzę dzieci, kształtować umiejętności, wyrabiać spostrzegawczość, ćwiczyć umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzać wyobraźnię, a także wyrabiać wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe, również na swieżym powietrzu, podnoszą sprawność ruchową dzieci. Nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w wielu konkursach plastycznych, wiedzy, sprawnościowych na różnych szczeblach. Wszystkie ważne dla nas wydarzenia dokumentujemy zdjęciami i umieszczamy na stronie szkoły. 

Nauczyciele świetlicy

pliki do pobrania