Ewa Wasilewska -dyrektor szkoły
Joanna Obszańska – zastępca dyrektora szkoły
Ewa Lis –  zastępca dyrektora szkoły
—————————————-
Odział przedszkolny:
Sylwia Suligowska 0A
Jaoanna Gierczak 0A
Sandra Juszczyk 0B
Jolanta Neulitz 0B
Edukacja wczesnoszkolna:
Joanna Chmielecka
Katarzyna Kierejsza
Marzena Kołwzan
Joanna Obszańska
Katarzyna Sarna
Violetta Szymańska
Urszula Walc
Język polski:
Izabela Bielska-Kiesz
Ewa Bingiel
Izabela Ugowska-Tyran
Języki obce:
Milena Byczkowska: język angielski
Magdalena Iwanowska: język angielski
Izabela Szlas: język angielski
Małgorzata Dalla-Bella : język francuski
Martyna Dunajska: język niemiecki
Kamila Makurat: język niemiecki
Historia:
Grzegorz Kierejsza
Teresa Styś
Przyroda:
Anna Szymik-Morawska
Matematyka:
Agnieszka Kamińska-Pietruszka
Violetta Kolincio
Alina Wrzesińska
Biologia:
Małgorzata Jacewicz
Anna Szymik-Morawska
Chemia:
Monika Borowiak
Fizyka:
Magdalena Jańczyk
Geografia:
Lucyna Szapiel
Wiedza o społeczeństwie:
Teresa Styś
Technika:
Marta Glinka
Zajęcia komputerowe:
Małgorzata Jacewicz
Sławomir Zając-urlop zdrowotny
Informatyka:
Małgorzata Jacewicz
Plastyka:
Marzena Kołwzan

Muzyka:
Katarzyna Kierejsza
Edukacja dla bezpieczeństwa:
Stefan Gierwatowski
Wychowanie fizyczne:
Radosław Gac
Elżbieta Hincke
Mirosława Pyrgiel
Bogdan Obszański
Gimnastyka korekcyjna:
Bogdan Obszański
Religia:
Robert Gronek
Barbara Kozłowska (s. Emmanuela)
Ewa Lewandowska
Etyka:
Joanna Chmielecka
Violetta Szymańska
Nauczyciele wspomagający:
Anita Markuszewska
Barbara Stolarska
Anna Żywiałowska
Logoterapia:
Ewa Lis
Pedagog szkolny:
Światosława Głowacka-Brzeska
Bogumiła Urban
Terapia pedagogiczna:
Małgorzata Ucal
Świetlica:
Aleksandra Filipiak
Sandra Grobelska
Małgorzata Kułakowska
Katarzyna Maszlanka
Olga Musielak
Biblioteka i czytelnia:
Marlena Paczoska
Ewa Soboń