Ewa Wasilewska -dyrektor szkoły
Joanna Obszańska – zastępca dyrektora szkoły

Ewa Lis –  zastępca dyrektora szkoły
—————————————-

Odział przedszkolny:

Sylwia Suligowska 0A

Jaoanna Gierczak 0A

Sandra Juszczyk 0B

Jolanta Neulitz 0B

Edukacja wczesnoszkolna:
Joanna Chmielecka
Katarzyna Kierejsza
Marzena Kołwzan
Joanna Obszańska
Katarzyna Sarna
Violetta Szymańska
Urszula Walc

Język polski:
Izabela Bielska-Kiesz
Ewa Bingiel
Izabela Ugowska-Tyran

Języki obce:
Milena Byczkowska: język angielski
Magdalena Iwanowska: język angielski
Izabela Szlas: język angielski
Małgorzata Dalla-Bella : język francuski
Martyna Dunajska: język niemiecki
Kamila Makurat: język niemiecki

Historia:
Grzegorz Kierejsza
Teresa Styś

Przyroda:
Anna Szymik-Morawska

Matematyka:

Agnieszka Kamińska-Pietruszka
Violetta Kolincio

Alina Wrzesińska

Biologia:
Małgorzata Jacewicz

Anna Szymik-Morawska

Chemia:
Monika Borowiak

Fizyka:
Magdalena Jańczyk

Geografia:
Lucyna Szapiel

Wiedza o społeczeństwie:
Teresa Styś

Technika:
Marta Glinka

Zajęcia komputerowe:

Małgorzata Jacewicz
Sławomir Zając-urlop zdrowotny

Informatyka:
Małgorzata Jacewicz

Plastyka:
Marzena Kołwzan


Muzyka:
Katarzyna Kierejsza

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Stefan Gierwatowski

Wychowanie fizyczne:
Radosław Gac
Elżbieta Hincke
Mirosława Pyrgiel
Bogdan Obszański

Gimnastyka korekcyjna:
Bogdan Obszański

Religia:
Robert Gronek,
Barbara Kozłowska (s. Emmanuela),
Ewa Lewandowska

Etyka:

Ewa  Lewandowska

Nauczyciele wspomagający:

Anita Markuszewska
Barbara Stolarska

Anna Żywiałowska

Logoterapia:
Ewa Lis

Pedagog szkolny:
Światosława Głowacka-Brzeska
Bogumiła Urban

Świetlica:

Aleksandra Filipiak

Sandra Grobelska

Małgorzata Kułakowska

Katarzyna Maszlanka
Olga Musielak

Biblioteka i czytelnia:
Marlena Paczoska
Ewa Soboń