Opłata za obiady w 2018 r.
Wrzesień 72 zł (18*4.00 zł)
Październik 92 zł (23*4.00 zł)
Listopad 76 zł (19*4.00 zł)
Grudzień 60 zł (15*4.00 zł)

                                                        Opłata za obiady w 2019 r. 

                                                         Styczeń 88 zł (22*4.00 zł) 

                                                      Luty 40 zł   (10*4.00 zł) 

                                                                                                Marzec 84 zł (21*4.00 zł)                                         

Zakończenie Roku Kalendarzowego - wszystkie wpłaty za obiady powinny być na koncie szkoły do -10 GRUDNIA zgodnie z podpisanymi umowami.
Brak wpłaty uniemożliwi dziecku spożywanie posiłków, z powodu braku środków na opłaty faktur. Tylko terminowe opłaty pozwolą nam dokonać prawidłowych rozliczeń .

Ważne informacje dotyczące obiadów

  • Cena obiadu wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote).  Cena wynika z kalkulacji kosztów artykułów  spożywczych potrzebnych do przygotowania obiadu .
  • Informacje dotyczące wysokości opłat za obiady za dany miesiąc są umieszczane na stronie internetowej www Szkoły, na: www.facebook.com/sp52gdansk oraz na  tablicy informacyjnej przy wejściu na stołówkę.
  • Opłat dokonujemy do- 10 dnia miesiąca / za dany miesiąc /

          na rachunek bankowy Szkoły - 12124012681111001038398402

  • W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka , klasa / za miesiąc …………. /oraz dni, za które dokonano odliczenia .
  • W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone odsetki, które należy wpłacić najpóźniej przy kolejnej bieżącej wpłacie za obiady. Informację o wysokości odsetek można uzyskać u intendenta szkoły.
  • Odwołanie obiadu można zgłaszać do godz. 9.00 danego dnia roboczego /późniejsze zgłoszenia będą uwzględnione od dnia następnego/ e-mailem na adres  kuchniasp52@wp.pl      lub telefonicznie  nr.tel-58 341-63-10 wew.33
  • Jeśli uczniowie uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.
  • Odliczenia nieobecności  za obiady należy skonsultować  z  intendentem dyżur w szkole w  środy w godz: 9.00-17.00.
  • Brak wpłaty w terminie uniemożliwi dziecku spożywanie posiłków w danym miesiącu .