Wrzesień 2019r.

85,50 zł (19*4,50 zł), oddział przedszkolny 90 zł (20*4,50 zł)

Październik 2019r.

103,50 zł (23x4.50 zł)

Grudzień 2019 r.

67,50 zł (15x4,50 zł), oddział przedszkolny 90 zł (20*4,50 zł) 

Styczeń 2020 r. 

49,50 zł (11x 4,50 zł ), oddział przedszkolny 90 zł (20x4,50 zł)

Luty 2020 r.

90 zł (20x 4,50 zł ), oddział przedszkolny 90 zł (20x4,50 zł)

Marzec 2020 r.

99 zł. (22x 4,50 zł.)

Kwiecień 2020 r.

Brak opłaty za obiady z powodu zamknięcia szkoły

Brak wpłaty uniemożliwi dziecku spożywanie posiłków, z powodu braku środków na opłaty faktur. Tylko terminowe opłaty pozwolą nam dokonać prawidłowych rozliczeń .

Ważne informacje dotyczące obiadów

 • Cena obiadu wynosi 4,50 zł (słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy).  Cena wynika z kalkulacji kosztów artykułów  spożywczych potrzebnych do przygotowania obiadu .
 • Informacje dotyczące wysokości opłat za obiady za dany miesiąc są umieszczane na stronie internetowej www Szkoły, na: www.facebook.com/sp52gdansk oraz na  tablicy informacyjnej przy wejściu na stołówkę.
 • Opłat dokonujemy do- 5 dnia miesiąca / za dany miesiąc /

          na rachunek bankowy Szkoły - 12124012681111001038398402

 • W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka , klasa / za miesiąc …………. /oraz dni, za które dokonano odliczenia .
 • W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone odsetki, które należy wpłacić najpóźniej przy kolejnej bieżącej wpłacie za obiady. Informację o wysokości odsetek można uzyskać u intendenta szkoły.
 • Odwołanie obiadu można zgłaszać do godz. 9.00 danego dnia roboczego /późniejsze zgłoszenia będą uwzględnione od dnia następnego/ e-mailem na adres  kuchniasp52@wp.pl      lub telefonicznie  nr.tel-58 341-63-10 wew.33
 • Jeśli uczniowie uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.
 • Odliczenia nieobecności  za obiady należy skonsultować  z  intendentem dyżur w szkole w  środy w godz: 9.00-17.00.
 • Brak wpłaty w terminie uniemożliwi dziecku spożywanie posiłków w danym miesiącu .
 • Planowane opłaty za obiady rok szkolny 2019/2020

  MIESIĄC

  KL. 1 - 8

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „ O”

  WRZESIEŃ

  19 x 4,50 =85,50 zł

  20 x 4,50 = 90 zł

  PAŹDZIERNIK

  23 x 4,50 =103,50zł

  23 x 4,50 =103,50zł

  LISTOPAD

  19 x 4,50 =85,50 zł

  19 x 4,50 = 85,50 zł

  GRUDZIEŃ

  15 x 4,50 = 67,50 zł

  20 x 4,50 = 90 zł

  STYCZEŃ

  11 x 4,50 = 49,50 zł

  20 x 4,50 = 90 zł

  LUTY

  20 x 4,50 = 90 zł

  20 x 4,50 = 90 zł

  MARZEC

  22 x 4,50 = 99 zł

  22 x 4,50 = 99 zł

  KWIECIEŃ

  18 x 4,50 = 81 zł

  21 x 4,50 = 94,50zł

  MAJ

  20 x 4,50 = 90 zł

  20 x 4,50 = 90 zł

  CZERWIEC

  18 x 4,50 = 81 zł

  21 x 4,50 = 94,50zł