Wrzesień 2019r.

85,50 zł (19*4,50 zł), Oddział przedszkolny 90 zł (20*4,50 zł)

Październik 2019r.

103,50 zł (23x4.50 zł)

Grudzień 2019 r.

67,50 zł (15x4,50 zł), Oddział przedszkolny 90 zł (20*4,50 zł)

Brak wpłaty uniemożliwi dziecku spożywanie posiłków, z powodu braku środków na opłaty faktur. Tylko terminowe opłaty pozwolą nam dokonać prawidłowych rozliczeń .

Ważne informacje dotyczące obiadów

 • Cena obiadu wynosi 4,50 zł (słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy).  Cena wynika z kalkulacji kosztów artykułów  spożywczych potrzebnych do przygotowania obiadu .
 • Informacje dotyczące wysokości opłat za obiady za dany miesiąc są umieszczane na stronie internetowej www Szkoły, na: www.facebook.com/sp52gdansk oraz na  tablicy informacyjnej przy wejściu na stołówkę.
 • Opłat dokonujemy do- 5 dnia miesiąca / za dany miesiąc /

          na rachunek bankowy Szkoły - 12124012681111001038398402

 • W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka , klasa / za miesiąc …………. /oraz dni, za które dokonano odliczenia .
 • W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone odsetki, które należy wpłacić najpóźniej przy kolejnej bieżącej wpłacie za obiady. Informację o wysokości odsetek można uzyskać u intendenta szkoły.
 • Odwołanie obiadu można zgłaszać do godz. 9.00 danego dnia roboczego /późniejsze zgłoszenia będą uwzględnione od dnia następnego/ e-mailem na adres  kuchniasp52@wp.pl      lub telefonicznie  nr.tel-58 341-63-10 wew.33
 • Jeśli uczniowie uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.
 • Odliczenia nieobecności  za obiady należy skonsultować  z  intendentem dyżur w szkole w  środy w godz: 9.00-17.00.
 • Brak wpłaty w terminie uniemożliwi dziecku spożywanie posiłków w danym miesiącu .
 • Planowane opłaty za obiady rok szkolny 2019/2020

  MIESIĄC

  KL. 1 - 8

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „ O”

  WRZESIEŃ

  19 x 4,50 =85,50 zł

  20 x 4,50 = 90 zł

  PAŹDZIERNIK

  23 x 4,50 =103,50zł

  23 x 4,50 =103,50zł

  LISTOPAD

  19 x 4,50 =85,50 zł

  19 x 4,50 = 85,50 zł

  GRUDZIEŃ

  15 x 4,50 = 67,50 zł

  20 x 4,50 = 90 zł

  STYCZEŃ

  11 x 4,50 = 49,50 zł

  20 x 4,50 = 90 zł

  LUTY

  20 x 4,50 = 90 zł

  20 x 4,50 = 90 zł

  MARZEC

  22 x 4,50 = 99 zł

  22 x 4,50 = 99 zł

  KWIECIEŃ

  18 x 4,50 = 81 zł

  21 x 4,50 = 94,50zł

  MAJ

  20 x 4,50 = 90 zł

  20 x 4,50 = 90 zł

  CZERWIEC

  18 x 4,50 = 81 zł

  21 x 4,50 = 94,50zł