Podręczniki do j.niemieckiego i religii rodzice kupują we własnym zakresie. Podręczniki do

j. niemieckiego uczniowie klas 7-8 otrzymują bezpłatnie w szkole. 

Podręczniki do religii dla klas IV-VIII poniżej w plikach do pobrania. 

Religia: programy i podręczniki na rok szkolny 2019/2020
Klasy l- lll
Program nauczania religii 'W rodzinie dzieci Bożych" nr AZ - 1-01/12 z dn. 4.01.2012
Klasa l
,,Żyjemy w Bożym świecie' -podręcznik 
Podręcznik nr AŻ-LL-O/L2-R1-1,1 L2:
Wydawnictwo Jedność
Autorzy: E. Kondrak, K. Mielnicki
Klasa ll
,,ldziemy do Jezusa"- podręcznik
Podręcznik nr M-12-01 / Lz-K1-3 h2|
Wydawnictwo Jedność
Autorzy: J. Czerkawski,E. Kondrak
Klasa lll
,,Jezus jest z nami' - podręcznik
Podręcznik nr AZ- !i!-01,/12-KF4/ 13:
Wydawnictwo Jedność
Autorzy: J. Czerkawski , E. Kondrak +ćwiczenia
Przedszkole - ,,0"
6-1atki
Dzieci sześcioletnie: Kocham dobrego Boga - nr AZ-03-()4/3-1
Wydawnictwo Jedność
Autor/Autorzy: Dariusz Kurpiński, Elżbieta Osewska, Jerzy Snopek, ks. Józef Stala

Język niemiecki

klasa 1- podręcznik i ćwiczenia, Olga Swerlowa "Hallo Anna 1", Wyd. LektorKlett, 

„Program nauczania języka niemieckiego dla klas I - III szkoły podstawowej. I poziom edukacyjny” Autor: Katarzyna Sroka

klasa 2- podręcznik i ćwiczenia, Olga Swerlowa "Hallo Anna 2", Wyd. LektorKlett,

„Program nauczania języka niemieckiego dla klas I - III szkoły podstawowej. I poziom edukacyjny” Autor: Katarzyna Sroka

klasa 3- podręcznik i ćwiczenia, Olga Swerlowa "Hallo Anna 3", Wyd. LektorKlett, 

„Program nauczania języka niemieckiego dla klas I - III szkoły podstawowej. I poziom edukacyjny” Autor: Katarzyna Sroka

Klasa 4 – podręcznik i ćwiczenia, Giorgio Motta „ Wir smart 1, wyd. Lektor Klett ,

Klasa 5 – podręcznik i ćwiczenia, Giorgio Motta „ Wir smart 1, Wir Smart 2” od II semestru,  wyd. Lektor Klett

Klasa 6 – podręcznik i ćwiczenia, Giorgio Motta, „Wir smart 2”, kontynuacja, wyd. Lektor Klett