Opłata za obiady MAJ 2019r.
80,00 zł (20 x 4,00zł)
PO ODLICZENIU ZA STRAJK
36,00 zł 
DZIECI ZGŁOSZONE POD OPIEKĘ W SZKOLE 2.05.19 r.
40,00 zł
OPŁATA ZA OBIADY POWINNA BYĆ ZAKSIĘGOWANA 
NA KONCIE SZKOŁY DO 10.05.19 r.