Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020 wybrała II wariant ubezpieczenia NNW uczniów w firmie Compensa. Składka wynosi 45 zł, suma ubezpieczenia 25000 zł.
Wpłat będzie można dokonywać w dniach 3, 4, 5 września 2019 r. podczas zebrań z rodzicami w godzinach 17:00 - 19:00 oraz w dniach 9, 11, 16 września w godzinach 15:00 - 15:30 na holu szkolnym przy stołówce.