Rodzice, których dzieci mają uczęszczać do świetlicy szkolnej proszeni są o wypełnienie karty świetlicy. Jednocześnie informujemy, że ten sam załącznik znajduje się w zakładce Informacje-świetlica szkolna.