Zebrania z rodzicami

27 października 2020r. – konsultacje online kl. 4-8
28 października 2020r. – konsultacje online kl. 0-3 
04 listopada 2020r. – spotkanie z rodzicami kl. 8 na terenie szkoły 
01 grudnia 2020r – konsultacje online kl. 0-3
02 grudnia 2020r. – konsultacje online kl. 4-8
16 grudnia 2020r.  – zebranie z rodzicami online kl. 4-8 (propozycje ocen)
17 grudnia 2020r. – zebranie z rodzicami online kl. 0-3 (propozycje ocen)
23 lutego 2021r – zebranie z rodzicami online kl.8 
09 marca 2021r. – konsultacje online kl. 0-3 
10 marca 2021r. – konsultacje z rodzicami online kl. 4-8

18 maja 2021r.-  konsultacje z rodzicami online kl. 4-8

19 maja 2021r. -  konsultacje z rodzicami online kl. 0-3

15 czerwca 2021r.-  konsultacje z rodzicami online kl. 0-3

16 czerwca 2021r.-  konsultacje z rodzicami online kl. 4-8

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze:

12.11.2020 r.

13.11.2020 r.

04.01.2020 r.

05.01.2020 r.

25.05.2021 r. egzaminy ósmoklasistów

26.05.2021 r. egzaminy ósmoklasistów

27.05.2021 r. egzaminy ósmoklasistów

04.06.2021 r.

 Przerwy w zajęciach:

23.12.2019 r. – 31.12.2019 r. zimowa przerwa świąteczna

01.02.2021 r. – 14.02.2021 r.  ferie zimowe

01.04.2021 r. – 06.04.2021 r. wiosenna przerwa świąteczna