Zebrania:

17.09.2018- kl. I-III  godz. 16.30, kl.VIII godz. 17.00 stołówka + sala, kl.III Gim. godz.17.30 stołówka + sala

19.11.2018 – spotkanie kl. VIII i III Gim., konsultacje 0-VII godz. 17.15 – 18.15

17.12.2018  - propozycje ocen semestralnych, spotkanie kl.I – III godz. 16.30, kl. IV –VIII i Gim. godz. 17.30

29.01.2019 – spotkanie kl.IV-VIII i Gim godz. 16.30, kl.I – III godz. 17.30

08.04.2019 – konsultacje I- VIII i Gim. godz. 17.00 – 18.00

07.05.2019 – spotkanie kl. IV-VIII i Gim. godz.16.30, kl. I-III godz. 17.30

11.06.2019 – spotkania kl. I-III godz. 16.30, klasy IV – VIII i Gim. godz. 17.30

 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

  1. 02.11. 2018r.
  2. 24.12.2018, 27 – 28.12 i 31.12. 2018 r.
  3. 18 - 19.04. 2019 i  23.04. 2019 r.
  4. 02.05. 2019 r

Ważne terminy:

23 – 31.12.2018 – zimowa przerwa świąteczna

11 – 24.02.2019 – ferie zimowe

18 – 23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

21.06.2019 – uroczyste zakończenie roku szkolnego

Egzamin gimnazjalny:

10,11,12 kwietnia 2019r.

Sprawdzian ósmoklasisty:

15,16,17 kwietnia 2019r.