Zebrania z rodzicami

12 listopada 2019r. – spotkanie z rodzicami kl. VIII g.17.00
12 listopada 2019 – konsultacje z rodzicami g.17.00-18.00
09 grudnia 2019r – spotkanie z rodzicami kl. I-III
10 grudnia 2019r – spotkanie z rodzicami kl. IV-VIII
30 stycznia 2020r. – konsultacje kl. I-VIII g.18.00 – 19.00
23 marca 2020r. – konsultacje z rodzicami kl. I-VIII g.17.00-18.00
08 kwietnia 2020r. – spotkanie z rodzicami kl. VIII
11 maja 2020r – spotkanie z rodzicami kl. I-III
12 maja 2020r. – spotkanie z rodzicami kl. IV-VIII
15 czerwca 2020r. – konsultacje z rodzicami

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze:

25.10.2019 r.

31.10.2019 r.

02.01.2020 r.

03.01.2020 r.

21.04.2020 r. egzaminy ósmoklasistów

22.04.2020 r. egzaminy ósmoklasistów

23.04.2020 r. egzaminy ósmoklasistów

12.06.2020 r.

 Przerwy w zajęciach:

23.12.2019 r. – 31.12.2019 r. zimowa przerwa świąteczna

13.01.2020 r. – 26.01.2020 r.  ferie zimowe

09.04.2020 r. – 14.04.2020 r. wiosenna przerwa świąteczna