Dyrektor szkoły p. mgr Ewa Wasilewska serdecznie zaprasza na spotkanie Rodziców uczniów przyszłych klas 0 i I. Zebranie odbędzie się 10 czerwca 2019r. o godz. 18.00.