Podczas Festiwalu Literatury dla dzieci klasy 1a i 2a uczestniczyły w warsztatach plastycznych "Zróbmy sobie Gęboluda" odbywających się w Akademii Sztuk Pięknych. Na spotkaniu z Agnieszką Żelewską autorka fenomenalnych ilustracji do m. in. Gęboluda opowiedziała jak wygląda praca ilustratora krok po kroku – od momentu otrzymania tekstu książki, aż po druk. Później była twórcza praca i zabawa. Warsztatowa cześć spotkania została zwieńczona wykonanymi przez dzieci kolażową techniką kwiatami i zwierzakami do ogrodu Gęboluda!