W naszej szkole od czerwca realizowany jest projekt "ABC Ekonomii" mający na celu upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród uczniów. Pierwsze zajęcia odbyły się w klasie III b, kolejne będą odbywały się w nowym roku szkolnym. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali bajki o Maksie i jego przygodach, rozwiązywali zadania matematyczne oraz poszerzyli wiedzę na temat wolontariatu.
Natomiast uczennice klasy VIII b - Oliwia Dejk, Emilia Dzięcioł, Magdalena Białek i Julia Gromek uczestniczyły w roku szkolnym 2018/2019 w programie "Młodzi Przedsiębiorczy" realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Program ten łączy w sobie praktyczną i innowacyjną edukację ekonomiczną, kształtuje kreatywność, rozwija kompetencje matematyczne i umiejętności komputerowe.
Cały program składał się z ośmiu modułów - uczennice raz w miesiącu musiały opracować jeden. Najpierw zapoznawały się z nowymi zagadnieniami,
następnie wykonywały przydzielone zadanie i pisały sprawozdanie. Wykonywane zadania i niejasności uczennice konsultowały ze szkolnym koordynatorem projektu.
Wykonywane moduły dotyczyły m.in. usług bankowych, praw konsumenta, zakładania firmy, badania rynku, strategi marketingowych, planowania ścieżki zawodowej.
Zadania wykonywane były przez platformę edukacyjną. Projekt wymagał dużego zaangażowania i sporego nakładu pracy.
Serdecznie gratuluję uczennicom ukończenia pracy w programie, mam nadzieję, że zdobyta wiedza zaowocuje sukcesami w przyszłości.
Agnieszka Kamińska-Pietruszka
szkolny koordynator projektu